address form api

Address Form API แบบฟอร์มกรอกสถานที่สำเร็จรูป

2024-05-10

การสร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกที่อยู่บนเว็บได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้ (users) จะต้องกรอกข้อมูลหลายช่อง, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอง และผู้ใช้มักมีความต้องการส่วนแนะนำขณะที่พิมพ์ข้อมูล เช่น ชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ Longdo Map ผู้ให้บริการแผนที่ออนไลน์ ได้พัฒนา Longdo Address Form API ซึ่งเป็น …

geocoding api

Geocoding API แปลงชื่อที่อยู่เป็นพิกัดบนแผนที่ด้วย Longdo Map

2024-02-04

Geocoding API เป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อแปลงข้อมูลที่อยู่ (เช่น เลขที่บ้าน, เลขหมู่ที่, ชื่อถนน, ขอบเขตการปกครอง) ให้เป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ (ละติจูดและลองจิจูด) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการแสดงผลบนแผนที่หรือใช้ในการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ บางบริการยังสามารถทำ Reverse Geocoding ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงพิกัดทางภูมิศาสตร์กลับเป็นที่อยู่ที่เข้าใจได้ง่าย เช่น จากละติจูดและลองจิจูดที่มี เปลี่ยนไปเป็นชื่อถนนหรือที่อยู่ที่สามารถอ่านได้ …

การค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดจากพิกัดจำนวนมาก Route Planner (TSP)

2022-02-01

ในปัจจุบัน เรื่องของการขนส่งสินค้า, การวางแผนเส้นทางเพื่อการทำธุรกิจต่างๆ มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ก่อให้เกิดระบบในการวางแผนเส้นทางที่ดี (Route optimization) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากเรามีพิกัดจำนวนมาก และต้องการค้นหาวิธีการเดินทางที่สุด เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง? Longdo Map API นำเสนอบริการที่ชื่อว่า “Route Planner” สำหรับการส่งพิกัดหลายจุด และตอบกลับมาเป็นลำดับที่ดีที่สุดหรือเกือบจะดีที่สุด (และกลับมายังจุดเริ่มต้น) …

react longdo map api

วิธีใช้ React ร่วมกับ Map API สร้างแผนที่ออนไลน์อย่างง่าย

2020-01-10

React เป็น JavaScript Framework อีกหนึ่งตัวที่โด่งดัง และใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยในบทความนี้ จะอธิบายถึงวิธีการที่ใช้ React ร่วมกับแผนที่ออนไลน์อย่าง Longdo Map API สำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่ต้องมีส่วนประกอบของแผนที่ เหมือนกับที่เราสามารถ ใช้ Longdo Map API ร่วมกับ …

Marker Cluster API | สอนใช้ Map API แสดงผลรวมของกลุ่มพิกัดบนแผนที่

2019-12-25

เมื่อเรามีข้อมูลเชิงพิกัดจำนวนมาก และต้องการแสดงผลให้ดูง่ายบนแผนที่ สามารถทำได้หลากหลายเทคนิควิธี เช่น การแสดงผลแบบ Marker cluster, การแสดงผลแบบ Heatmap โดยในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงวิธีการทำ Marker Cluster API กันครับ Marker Cluster API คืออะไร ?​ …

Forecast Routing API | คาดการณ์เส้นทางที่ดีที่สุดในอนาคต จากข้อมูลในอดีต

2019-12-06

การค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุด (Routing API) ของ Longdo Map ได้ปล่อย service สำหรับการคาดการณ์ระยะเวลาเดินทางในอนาคต หรือที่เรียกว่า Forecast routing API ให้นักพัฒนา หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหรือ Startup ที่ใช้การวางแผนการเดินรถ, การเดินทางขนส่ง …

วิธีค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดด้วย Matrix Routing API

2019-11-28

Longdo Maxtrix Routing API คือ วิธีการคำนวนระยะทางและเวลาของการเดินทาง ด้วยข้อมูลจำนวน MxN ตำแหน่ง (M = จุดเริ่มต้น, N = จุดปลายทาง) ด้วยสภาพจราจร ณ ขณะนั้น เช่น เรามีข้อมูลจุดเริ่มต้นตำแหน่ง …

วิธีแสดงพิกัดแบบ Heatmap Map API บนแผนที่ออนไลน์

2019-11-27

สำหรับกลุ่มธุรกิจบางประเภท ที่มีข้อมูลพิกัดจำนวนมาก หากนำพิกัดทั้งหมดมาแสดงบนแผนที่ จะเป็นไปได้ยากที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์ต่อ เพราะมันจะแสดงผลเป็นจุดที่ดูไม่ค่อยรู้เรื่อง ทับซ้อนกันเยอะ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ Heatmap Map API กันครับ ลอง Heatmap Map API กับข้อมูลจริง ก่อนจะพูดถึงทางเทคนิค ผมอยากให้ทุกท่านได้ลองเห็นตัวอย่างที่จะใช้กับข้อมูลจริงๆ กันก่อนครับ : …