API Longdo Map Features

Geocoding API แปลงชื่อที่อยู่เป็นพิกัดบนแผนที่ด้วย Longdo Map

geocoding api

Geocoding API เป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อแปลงข้อมูลที่อยู่ (เช่น เลขที่บ้าน, เลขหมู่ที่, ชื่อถนน, ขอบเขตการปกครอง) ให้เป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ (ละติจูดและลองจิจูด) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการแสดงผลบนแผนที่หรือใช้ในการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ บางบริการยังสามารถทำ Reverse Geocoding ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงพิกัดทางภูมิศาสตร์กลับเป็นที่อยู่ที่เข้าใจได้ง่าย เช่น จากละติจูดและลองจิจูดที่มี เปลี่ยนไปเป็นชื่อถนนหรือที่อยู่ที่สามารถอ่านได้

วันนี้ Longdo Map Team จะขอนำเสนอตัวอย่างการใช้งาน API ของเราอย่างง่าย ดังนี้

1. การเตรียมข้อมูลสำหรับส่งคำขอ

นักพัฒนาต้องเตรียมข้อมูลที่อยู่ที่ต้องการค้นหา เช่น “98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 407 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”

โดยตัวอย่างที่ดีในการส่งข้อมูลคือ การระบุคำนำหน้าให้กับรายละเอียดที่อยู่ต่าง ๆ เช่น “หมู่ที่ 7 ตำบล….”, “หมู่บ้านพฤกษาวิลล์”, “ซอยพัฒนาการ”, “ถนนวิภาวดี”, “แขวงคลองบางบอน” ซึ่งการระบุที่ชัดเจนเหล่านี้ จะทำให้บริการ Geocoding API จัดการส่งคืนข้อมูลได้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (เนื่องจากบางครั้งชื่อซอย, ถนน และขอบเขตการปกครองคือชื่อเดียวกัน)

2. การสร้างคำขอผ่าน HTTP GET หรือ POST

นักพัฒนาสามารถใช้คำขอ HTTP GET หรือ POST เพื่อส่งข้อมูลไปยัง API ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือข้อจำกัดในการเขียนโค้ดของท่าน

การใช้งานผ่าน HTTP GET:

GET https://search.longdo.com/addresslookup/api/addr/geocoding?text=98%20อาคารสาทร%20สแควร์%20ออฟฟิศ%20ทาวเวอร์%20ชั้น%204%20ห้อง%20407%20ถนนสาทรเหนือ%20แขวงสีลม%20เขตบางรัก%20กรุงเทพมหานคร%2010500&key=[YOUR-KEY-API]

ในตัวอย่างนี้ text คือข้อมูลที่อยู่ที่คุณต้องการค้นหา และ key คือการขอรับการใช้บริการ Geocoding API ซึ่งนักพัฒนาสามารถใช้ได้ฟรี 100,000 transactions/month โดยดูวิธีการสมัครคีย์ได้ที่นี่

การใช้งานผ่าน HTTP POST:

POST https://search.longdo.com/addresslookup/api/addr/geocoding
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

text=98%20อาคารสาทร%20สแควร์%20ออฟฟิศ%20ทาวเวอร์%20ชั้น%204%20ห้อง%20407%20ถนนสาทรเหนือ%20แขวงสีลม%20เขตบางรัก%20กรุงเทพมหานคร%2010500&key=[YOUR-KEY-API]

ในการใช้งานผ่าน POST คุณต้องระบุ Content-Type เป็น application/x-www-form-urlencoded และส่งข้อมูลในรูปแบบของ form data ใน body ของคำขอ

คู่มือพัฒนา: https://api.longdo.com/map/doc/rest.php#AddressLookup

3. ผลลัพธ์

หลังจากนั้นท่านจะได้รับผลลัพธ์ตามที่ร้องขอทันที

{
 "data": [
  {
   "confidence": 0.9980645,
   "location": {
    "zipcode": "10500",
    "province": {
     "distance": 0,
     "prefix": true,
     "name": "กรุงเทพมหานคร"
    },
    "road": {
     "distance": 0,
     "prefix": true,
     "name": "สาทรเหนือ"
    },
    "subdistrict": {
     "distance": 0,
     "prefix": true,
     "name": "สีลม"
    },
    "district": {
     "distance": 0,
     "prefix": true,
     "name": "บางรัก"
    },
    "condominium": {
     "distance": null,
     "prefix": null,
     "name": ""
    },
    "houseno": "98",
    "village_official": {
     "distance": null,
     "prefix": null,
     "name": ""
    },
    "moo": "",
    "village": {
     "distance": null,
     "prefix": null,
     "name": ""
    },
    "alley": {
     "distance": null,
     "prefix": null,
     "name": ""
    },
    "point": {
     "distance": 1,
     "prefix": true,
     "name": "อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์"
    }
   },
   "point": [
    {
     "lon": 100.529566,
     "lat": 13.722252
    }
   ]
  }
 ],
 "meta": "98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 407 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500"
}

ซึ่งผลลัพธ์จะระบุคำค้นของท่าน พร้อมกับรายละเอียดต่าง ๆ เช่นพิกัดที่ระบบหามาให้ (point), ความมั่นใจของการคืนผลลัพธ์ (confidence) เป็นต้นดูคำอธิบายผลลัพธ์: https://api.longdo.com/map/doc/rest.php#AddressLookup

ภาพตัวอย่างการนำไปพัฒนาเป็นหน้าเว็บไซต์ เพื่อแยกที่อยู่ลูกค้าสำหรับนำไปทำการตลาดต่อไป

การใช้ Geocoding API ของ Longdo Map เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแปลงที่อยู่เป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้านได้อย่างมาก เช่น

 • ธุรกิจจัดส่งสินค้าที่มีชื่อที่อยู่จากลูกค้าจำนวนมาก แต่ไม่สามารถทราบพิกัดจริงบนแผนที่ สำหรับต่อยอดการวางแผนเส้นทาง
 • ธุรกิจการตลาดที่ต้องใช้พิกัดจริงจากที่อยู่ของลูกค้า เพื่อนำไปสร้างเคมเปญหรือเก็บสถิติในพื้นที่เป็นต้น

โดย Longdo Map มีข้อมูลสถานที่สำคัญมากกว่า 1 ล้านจุดในปัจจุบันเลยทีเดียว (ข้อมูลปี พ.ศ. 2567)


ยังมีเทคนิคอีกมากมายที่จะให้นักพัฒนาทุกท่านได้ศึกษา สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Longdo Map API Community กันได้ที่นี่เลย : ) https://www.facebook.com/groups/708165893234850

หากนักพัฒนาหรือเจ้าของธุรกิจมีโจทย์เหล่านี้อยู่ ก็สามารถใช้ Longdo Map API เพื่อการแปลงพิกัดนี้ได้ฟรี! 100,000 service transactions ต่อเดือน โดยข้อมูลที่แปลงได้นั้นลึกถึงบ้านเลขที่ หรือหมู่ที่ในตำบลกันเลยทีเดียว

Leave a Reply