microsoft building

การเรียกใช้ข้อมูลค้นหาพื้นที่อาคาร จากข้อมูล Microsoft Building API

2024-03-10

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ข้อมูลทางภูมิศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การวางแผนเมือง การจัดการทรัพยากร หรือแม้กระทั่งการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ให้บริการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ Microsoft Building API จาก Longdo Map นำเสนอวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลพื้นที่อาคารโดยใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ ความเป็นมาของ Microsoft Building Footprint โครงการ Microsoft …

iTIC และ Longdo Traffic ปล่อยข้อมูลพิกัดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ปี 2566

2024-01-19

ผ่านพ้นปีใหม่ 2566 มาได้สักพัก ซึ่งมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในช่วงปีที่ผ่านมาในประเทศไทยตามแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ, ไฟไหม้, น้ำท่วม และเหตุกาณณ์ทั่วไปต่าง ๆ โดย มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล ได้มีการจัดทำข้อมูลพิกัดเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งบันทึกเก็บไว้ ซึ่งแสดงผลอยู่ทั้งบนเว็บไซต์ https://live.iticfoundation.org/ และ https://traffic.longdo.com/ ซึ่งในทุก …

opendata hotel

ข้อมูลเปิด (Open data) พิกัดโรงแรม ที่ผู้ใช้ปักบนแผนที่ Longdo Map

2023-06-27

Longdo Map API บริการแผนที่ออนไลน์ (https://map.longdo.com/products) นอกจากข้อมูลสถานที่ที่เป็นทางการ อัพเดททุกปีตามรอบอยู่แล้ว ก็ยังมีส่วนที่ให้ผู้ใช้รายงานหรือเพิ่มสถานที่ลงบนแผนที่ Longdo Map เองได้ และกลายเป็น contributor ที่ร่วมกันสร้างข้อมูลพิกัดสถานที่ (หากท่านสนใจ สามารถศึกษาได้ที่ วิธีเพิ่มสถานที่บนแผนที่ออนไลน์ Longdo Map ง่ายๆ …

แผนที่แสดง 100 อันดับ บริเวณการเกิดอุบัติเหตุที่มากที่สุดในกรุงเทพฯ จากข้อมูลย้อนหลัง

2022-10-01

ประเทศไทยของเรามี อัตราการเสียชีวิตจากการจราจรเป็นอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย และอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงถึง 32 คนต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2562 (อ้างอิงสถิติจากองค์การอนามัยโลก World Health Organization) และหากมองในระดับจังหวัด กรุงเทพฯ …

100 อันดับ ถนนที่รถติดที่สุดในกรุงเทพฯ เฉลี่ยตามช่วงเวลา จากข้อมูลจริง

2022-09-04

หากถามผู้อยู่อาศัยหรือทำงานในกรุงเทพฯ ว่าปัญหาใดที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน มักจะมี “ปัญหาการจราจรติดขัด” อยู่ในอันดับต้น ๆ เสมอ จึงมีคำถามต่อไปว่า แล้วหากเราได้ทราบข้อมูลจริงๆ ว่าถนนเส้นไหนติดมากหรือน้อยแค่ไหน และเวลาไหนบ้างที่ติดขัด ก็อาจจะใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือวางแผนการแก้ไขได้อย่างแม่นยำขึ้น Longdo Traffic เว็บรายงานสภาพจราจร real-time กรุงเทพฯ และประเทศไทย ได้วิเคราะห์สภาพจราจรโดยใช้สภาพจราจรย้อนหลังจาก มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย เพื่อหา …

Thailand ITS Open Data

แหล่งข้อมูลเปิดด้าน ITS และแผนที่ของประเทศไทย

2022-04-15

ทาง Longdo Map รวบรวมแหล่งข้อมูลเปิดด้าน ITS (Intelligent Transportation System) และแผนที่ ที่น่าสนใจของประเทศไทย ดังต่อไปนี้ ข้อมูล real-time probes พิกัดตำแหน่งรถแท๊กซี่จาก iTIC สำหรับท่านที่ศึกษาวิจัยในด้านการขนส่งและจราจร ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มหาศาล ในการวิเคราะห์และคำนวณต่างๆ เพราะมันคือ …