API Data

การเรียกใช้ข้อมูลค้นหาพื้นที่อาคาร จากข้อมูล Microsoft Building API

microsoft building

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ข้อมูลทางภูมิศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การวางแผนเมือง การจัดการทรัพยากร หรือแม้กระทั่งการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ให้บริการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ Microsoft Building API จาก Longdo Map นำเสนอวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลพื้นที่อาคารโดยใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ

ความเป็นมาของ Microsoft Building Footprint

โครงการ Microsoft Building Footprint คือการสร้างชุดข้อมูลของรูปทรงอาคารที่ละเอียดอ่อนจากภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้เทคโนโลยี Computer vision ซึ่งทาง Microsoft Building Footprint ได้ถูกปล่อยออกมาเป็นข้อมูลเปิด (Open Data) ซึ่งทาง Longdo Map จึงได้พัฒนาส่วนการเชื่อมต่อดึงข้อมูลได้โดยง่าย ผ่านการส่งข้อมูลรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon) ในรูปแบบ GeoJSON

ที่มา: Microsoft Building Footprint

วิธีการเรียกใช้ API

การเรียกใช้ Microsoft Building API นั้นง่ายดาย ผู้พัฒนาต้องส่งคำขอ HTTP GET ไปยัง endpoint ที่กำหนดพร้อมกับพารามิเตอร์ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น

https://api.longdo.com/GeoServiceMS/json/areainfo?polygon={coordinates:[[100.53864,13.73430],[100.54574,13.73397],[100.54439,13.72648],[100.53681,13.72965],[100.538640,13.73430]],type:"Polygon"}&key=[YOUR-KEY-API]

ในตัวอย่างนี้ polygon เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้กำหนดพื้นที่ที่ต้องการค้นหา โดยจะต้องใส่ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ที่กำหนดรูปแบบเป็น Polygon และ key เป็นพารามิเตอร์สำหรับการยืนยันตัวตน

ดูคู่มือพัฒนา: https://api.longdo.com/map/doc/rest.php#AreaInfo

**อย่าลืมใส่ Map Key API สมัครที่ https://map.longdo.com/console

ตัวอย่างการตอบกลับจาก API

หลังจากที่ส่งคำขอไปยัง API คุณจะได้รับการตอบกลับในรูปแบบ JSON ที่แสดงจำนวนอาคารในพื้นที่ที่ค้นหา เช่น

{
"ms_building": 33
}

ในตัวอย่างนี้ การตอบกลับจาก API บ่งบอกว่ามีอาคารทั้งหมด 33 หลังในพื้นที่ที่ได้รับการค้นหา

การใช้งานในสถานการณ์จริง

Microsoft Building API มีประโยชน์มากมายในการวางแผนเมือง การวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ หรือแม้กระทั่งในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องการข้อมูลพื้นที่อาคารที่แม่นยำ ด้วยความสามารถในการค้นหาข้อมูลอาคารในพื้นที่ที่กำหนด ผู้พัฒนาสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนหรือวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป
Microsoft Building API จาก Longdo GeoService เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้พัฒนาที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลพื้นที่อาคารด้วยวิธีที่ง่ายและแม่นยำ ด้วย API นี้ ผู้พัฒนาสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาแอปพลิเคชันของพวกเขาได้อย่างมาก


บทความนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้และประโยชน์ของ Microsoft Building API สำหรับการค้นหาข้อมูลพื้นที่อาคาร ทั้งนี้ ผู้พัฒนาควรศึกษาเอกสาร API เพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและข้อจำกัดต่างๆ อย่างละเอียด

Leave a Reply