API

วิธีแสดง Animation กับหมุดพิกัด (Marker) บนแผนที่ออนไลน์

การแสดงหมุดพิกัด (Marker) ให้ทำงานแบบเคลื่อนไหวไดบนแผนที่ออนไลน์ เป็นวิธีที่ดีในการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานและทำให้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์มีชีวิตชีวามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงตำแหน่งสถานที่ต่างๆ, การติดตามการเคลื่อนที่, หรือการแสดงผลการค้นหา, animation สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลภายในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของนักพัฒนาได้

บทความนี้จะแนะนำวิธีการสั่งให้หมุดพิกัด (marker) ทำงานในรูปแบบการเคลื่อนไหว

1. สร้างแผนที่พื้นฐาน

โดยนักพัฒนาต้องสมัครคีย์ออนไลน์ใช้ฟรีก่อน และสามารถคัดลอกโค้ดจากตัวอย่างด้านล่างนี้ เซฟเป็นไฟล์ index.html เพื่อเปิดบนบราวเซอร์ทดสอบ (อย่าลืมเปลี่ยน Key API)

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Create Map Sample | Longdo Map</title>
<style type="text/css">
 html {
  height: 100%;
 }
 body {
  margin: 0px;
  height: 100%;
 }
 #map {
  height: 100%;
 }
</style>
  <script type="text/javascript" src="https://api.longdo.com/map3/?key=[YOUR-KEY-API]"></script>
  <script>
    var map
    function init() {
     map = new longdo.Map({
       placeholder: document.getElementById('map')
     });
    }
  </script>
 </head>
 <body onload="init();">
   <div id="map"></div>
 </body>
</html>

คู่มือการสร้างแผนที่พื้นฐาน: https://map.longdo.com/docs3/javascript/maplayers/createmap

2. การปักหมุด

นักพัฒนาสามารถสร้างหมุดพื้นฐานได้ กำหนดพิกัด พร้อมรูปภาพที่ต้องการใส่

var marker1 = new longdo.Marker({ lon: 101.2, lat: 12.8 },
{
 title: 'Marker',
 icon: {
  url: 'https://map.longdo.com/mmmap/images/pin_mark.png',
  offset: { x: 12, y: 45 }
 },
 detail: 'Drag me',
 visibleRange: { min: 7, max: 9 },
 draggable: true
});

จากตัวอย่างข้างต้น คือการสร้างหมุดพิกัด (marker1) เก็บเป็นตัวแปรไว้

ผลลัพธ์ที่ได้

คู่มือการปักหมุดพิกัด (Marker): https://map.longdo.com/docs3/javascript/marker/create-marker

3. การสั่งให้หมุดขยับ

นักพัฒนาต้องกำหนด MarkerObject ที่ต้องการให้ขยับ พร้อมกับใช้ `map.Overlays.bounce(MarkerObject)` เพื่อทำการขยับหมุด

var marker1 = new longdo.Marker({ lon: 101.2, lat: 12.8 },
{
 title: 'Marker',
 icon: {
  url: 'https://map.longdo.com/mmmap/images/pin_mark.png',
  offset: { x: 12, y: 45 }
 },
 detail: 'Drag me',
 visibleRange: { min: 7, max: 9 },
 draggable: true
});

map.Overlays.drop(marker1) // สั่งปล่อยหมุด
map.Overlays.bounce(marker1) // สั่งหมุดกระโดด

ผลลัพธ์ที่ได้

เพียงเท่านี้ ทุกท่านก็จะได้หมุด animation ที่สามารถไปต่อยอดความสามารถให้กับแพลตฟอร์มหรือระบบของท่านได้

คู่มือวิธีสั่งให้หมุดเคลื่อนไหว: https://map.longdo.com/docs3/javascript/marker/marker-animation


ยังมีตัวอย่างอีกมากมาย ที่สามารถให้นักพัฒนานำ Map API ไปต่อยอดได้ ดูที่นี่ https://map.longdo.com/docs3

Leave a Reply