API

การค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดจากพิกัดจำนวนมาก Route Planner (TSP)

ในปัจจุบัน เรื่องของการขนส่งสินค้า, การวางแผนเส้นทางเพื่อการทำธุรกิจต่างๆ มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ก่อให้เกิดระบบในการวางแผนเส้นทางที่ดี (Route optimization) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากเรามีพิกัดจำนวนมาก และต้องการค้นหาวิธีการเดินทางที่สุด เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง?

Longdo Map API นำเสนอบริการที่ชื่อว่า “Route Planner” สำหรับการส่งพิกัดหลายจุด และตอบกลับมาเป็นลำดับที่ดีที่สุดหรือเกือบจะดีที่สุด (และกลับมายังจุดเริ่มต้น) ทั้งในเรื่องของ “ระยะเวลาเดินทาง” และ “ระยะทาง” ที่มีวิธีคิดแบบ Travelling Salesman Problem

ตัวอย่างก่อนใช้

ภาพการค้นหาเส้นทางด้วยพิกัด 25 จุด แบบปกติ

ใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง 38 นาที และระยะทาง 133 กิโลเมตร

ตัวอย่างหลังใช้ Route Planner

ภาพการค้นหาเส้นทางด้วยพิกัด 25 จุด แบบใช้ route planner

หลักจากผ่านการใช้ Route Planner ของ Longdo Map API แล้ว ใช้เหลือเวลาเพียงแค่ 2 ชั่วโมง 33 นาที และระยะทาง 66.8 กิโลเมตร เท่านั้น!

Service API

web service tsphttps://api.longdo.com/route-tsp/ [ POST ]

parameter
- key =
- lat[] =
- lon[] =
- otsp = (default: 0)

สมัครคีย์ใช้งานได้ที่ https://map.longdo.com/console

doc: https://api.longdo.com/map/doc/rest.php#TSP

ถ้าเรามีพิกัดอยู่ 7 จุด จะสามารถหาเส้นทางที่ดีที่สุดได้อย่างได้อย่างไร?

ตัวอย่าง

key:
lat[0]: 13.751673
lon[0]: 100.496444
lat[1]: 13.747421
lon[1]: 100.517902
lat[2]: 13.748339
lon[2]: 100.475673
lat[3]: 13.761344
lon[3]: 100.500306
lat[4]: 13.760260
lon[4]: 100.466661
lat[5]: 13.760177
lon[5]: 100.495757
lat[6]: 13.765929
lon[6]: 100.498247

Result

[0, 15, 1, 16, 10, 6, 8, 3, 5, 7, 17, 9, 12, 11, 2, 4, 18, 14, 23, 24, 22, 21, 20, 19, 13, 0]

ข้อมูลที่ถูกคืนมาจะเป็น Array ในลักษณะตามข้างต้นนี้ นักพัฒนาสามารถนำไปจับคู่กับพิกัดก่อนหน้าได้


จบไปแล้วครับ สำหรับตัวอย่างการใช้ route planner ที่ประยุกต์ได้หลากหลายกับโจทย์ในธุรกิจ โดยผู้อ่านสามารถติดตาม Longdo Map ได้ง่ายๆ หลายช่องทาง ดังนี้

  • ศึกษาการใช้ Longdo Map เพิ่มเติมได้ที่ https://map.longdo.com/docs/
  • ดูเคล็ดลับและเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://map.longdo.com/blog
  • เรียนเชิญนักพัฒนาเว็บทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม Longdo Map API Community กันได้ที่นี่เลยครับ 🙂 https://www.facebook.com/groups/708165893234850

พบกันในบทความถัดไปครับ