API

Marker Cluster API | สอนใช้ Map API แสดงผลรวมของกลุ่มพิกัดบนแผนที่

เมื่อเรามีข้อมูลเชิงพิกัดจำนวนมาก และต้องการแสดงผลให้ดูง่ายบนแผนที่ สามารถทำได้หลากหลายเทคนิควิธี เช่น การแสดงผลแบบ Marker cluster, การแสดงผลแบบ Heatmap โดยในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงวิธีการทำ Marker Cluster API กันครับ

Marker Cluster API คืออะไร ?​

คำว่า Cluster ในความหมายที่เข้าใจง่ายก็คือ การรวมกันของกลุ่มข้อมูล 2 พิกัด หรือมากกว่านั้นขึ้นไป ให้เป็นตำแหน่งเดียวรวมกัน พร้อมตัวเลขแสดงผล ภาพด้านล่างนี้จะแสดงให้เราเข้าใจ และเห็นภาพถึงการทำงานมากขึ้น เช่น หากข้อมูลที่รวมกันน้อยกว่า 10 จะแสดงเป็นสีเขียว และหากมากกว่านั้นจะแสดงเป็นสีเหลืองบนแผนที่ เป็นต้นครับ

cluster marker api
ดูตัวอย่างได้ที่นี่: https://mapdemo.longdo.com/markercluster/

*** ข้อมูลที่มีจะถูกยุบรวมกันจากพิกัดที่ใกล้เคียง ไม่ได้รวมตามขอบเขตการปกครอง เช่น อำเภอ, จังหวัด แต่หากท่านสนใจการแบ่งพื้นที่ตามขอบเขต สามารถศึกษาได้ที่ การสร้างขอบเขตพื้นที่การปกครอง ครับ : )

วิธีการใช้ Cluster Map API แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. โหลด Longdo Map API และ Cluster Plugin (ทั้ง js และ css)
 2. สร้างแผนที่ และกำหนดรูปแบบของ Cluster
 3. เพิ่มหมุดตามที่ต้องการ
 4. ใช้คำสั่ง render()

หรือดูแบบเต็มที่ได้ที่ github’s markercluster-longdo-map ครับ

มาเริ่มสร้างแผนที่ออนไลน์กันเถอะ

1. โหลด Longdo Map API และ Cluster Plugin (ทั้ง js และ css)

<script src="https://api.longdo.com/map/?key=[YOUR-KEY-API]"></script>
<link rel="stylesheet" href="./MarkerCluster.Default.css">
<script type="text/javascript" src="longdomap.markercluster-src.js"></script>

download file: MarkerCluster.Default.css และ longdomap.markercluster-src.js

** อย่าลืมสมัครคีย์ API: วิธีการสมัคร Longdo Map Key API อย่างละเอียด

2. สร้างแผนที่ และกำหนดรูปแบบของ Cluster

var map = new longdo.Map({
    placeholder: document.getElementById('map'),
    language: 'en'
});
markercluster = new lmc.MarkerCluster(map, {
    minClusterSize:2
});

2-A. Optional: นักพัฒาสามารถกำหนด cluster icon ของตัวเอง และกำหนดช่วง (threshold) ของข้อมูลได้อีกด้วย ตามตัวอย่างด้านล่าง

var styles = [{
    url: "./m3.png",
    width: 65,
    height: 65,
    minThreshold:3
},{
    url: "./m2.png",
    width: 55,
    height: 55,
    minThreshold:10
},{
    url: "./m1.png",
    width: 52,
    height: 52,
    minThreshold:0
}];

markercluster = new lmc.MarkerCluster(map, {
    minClusterSize:2,
    styles: styles
});

3. เพิ่มหมุดตามที่ต้องการ

var img = new Image();
img.onload = function(){
  markercluster.addMarkers(new longdo.Marker({lat: lat,lon:lon},{
    icon: {
      url: 'https://map.longdo.com/mmmap/images/pin_mark.png',
      offset: { x: 12, y: 45 },
      size: {width: 24, height: 45}
    }
  }));
}
img.src = 'https://map.longdo.com/mmmap/images/pin_mark.png';

อธิบายเคล็ดลับการสร้างหมุด ด้วย longdo.Marker กันสักหน่อย

นักพัฒนาสามารถดู options ของการสร้างหมุด แบบละเอียดได้ที่ ตัวอย่างการใส่ Option แบบต่างๆ ให้กับ Marker ไม่ว่าจะเป็น รูปของหมุด, รายละเอียดเพิ่มเติม (popup), การเปิดให้หมุด สามารถเคลื่อนย้ายได้ ฯลฯ

4. ใช้คำสั่ง render() เพื่อทำ cluster marker

markercluster.render();

เป็นอันเสร็จสิ้นครบทุกขั้นตอนครับ (แถมมีสรุปแบบทั้งหมดอยู่ด้านล่าง เพื่อความสะดวกของทุกท่านครับ)

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่: https://github.com/MetamediaTechnology/markercluster-longdo-map#api-documentation


สรุปโค้ดทั้งหมด! ให้ท่าน Copy ไปใช้ได้เลย

ตัวอย่างด้านล่างนี้ เป็นการ random พิกัดจำนวน 30,000 จุด:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<script src="https://api.longdo.com/map/?key=[YOUR-KEY-API]"></script>
	<link rel="stylesheet" href="./MarkerCluster.Default.css">
	<script type="text/javascript" src="./longdomap.markercluster-src.js"></script>
	<title>Demo30000</title>
	<style type="text/css">
     html{
      height:100%;
     }
     body{
      margin:0px;
      height:100%;
     }
     #map {
      height: 100%;
      width: 100%;
     }
    </style>
</head>
<body onload="init();">
<div id="map"></div>
<script type="text/javascript">
	var map;
	var markercluster;
	var limit = 30000;
	function init() {
		map = new longdo.Map({
			placeholder: document.getElementById('map'),
			language: 'en',
			location: {lat:13.689128, lon:100.491781},
			zoom: 5
		});
		markercluster = new lmc.MarkerCluster(map,{});
		var loc = map.location();
		while(limit--){
			var lat = 13.689128+(Math.random()-0.5)*10, lon = 100.491781+(Math.random()-0.5)*10;
			markercluster.addMarkers(new longdo.Marker({lat: lat,lon:lon},{}));
		}
		markercluster.render();
	}
</script>
</body>
</html>

ผลลัพธ์ที่ได้

longdo map cluster api
ภาพแสดงผลลัพธ์ในแต่ละระดับการซูม

จากภาพผลลัพธ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าในแต่ละระดับการซูม (zoom level) ของพื้นที่เดียวกัน จะมีการรวมตัวของข้อมูลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ หากเราซูมเข้า – ออก ก็จะมีการกระจายตัวของข้อมูลเกิดขึ้นตามระยะห่าง

สรุป

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น การพัฒนาทางเทคนิคโดยใช้ JavaScript Map API ที่ไม่ยากนัก แต่ผลลัพธ์และการแสดงผลที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ต่อได้อีกมากมาย
หากท่านใดสนใจและมีโจทย์ที่ต้องใช้แผนที่ร่วมกับ Web หรือ Mobile Application เราแนะนำให้ศึกษาละเอียดๆ ได้ที่ map.longdo.com/products เลยครับ ครบถ้วน ทุกกระบวนท่า : )

Longdo Map เราเป็นแผนที่ออนไลน์คนไทย ที่มีความตั้งใจ อยากให้ธุรกิจ/หน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย ได้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง แข่งขันกับต่างชาติได้ ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงเท่าแผนที่เจ้าอื่นในตลาด

ทั้งนี้ นักพัฒนาสามารถสมัครคีย์ฟรีได้ถึง 100,000 transactions/เดือน ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ได้ระดับนึงเลยครับ