Longdo Map Events Longdo Map Features

แจกฟรี ! คู่มือและเทคนิคการพัฒนา Longdo Map Playbook

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อตอบโจทย์ของธุรกิจนั้น การใช้งานแผนที่ออนไลน์ (Map API) ร่วมด้วย ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บหรือแอปพลิเคชันได้อย่างมาก โดยแผนที่ออนไลน์สัญชาติไทย Longdo Map ได้มีการเปิดตัว Map API 3 การแสดงผลแบบ Vector tiles ออกมาใหม่ในปลายปี 2023 พร้อมกับ API Service มากมาย เช่น Geocoding API การแปลงพิกัดเป็นที่อยู่จริง, Coverage Route API การค้นหาขอบเขตเส้นทาง

Longdo Map จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาจัดทำในรูปแบบ EBook เพื่อให้เจ้าของธุรกิจและนักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดฟรี

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://map-blog.longdo.com/wp-content/uploads/2024/04/Longdo-Map-API3-Playbook.pdf

ตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่ม

Longdo Map API 3 Playbook เป็นคู่มืออย่างละเอียดที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีแผนที่และข้อมูล คู่มือนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย ได้แก่:

  • การอธิบายว่า Map API คืออะไร และสามารถพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างไร
  • คู่มือพัฒนาระบบ เช่น การวาดหมุด, วาดพื้นที่, ชั้นข้อมูล และการใช้เครื่องมือของ Longdo Map API อย่าง polyline, polygon, circle
  • แนะนำ API ที่ Longdo ให้บริการ รวมถึง District API, Smartsearch API, Geocoding API และบริการสำหรับแสดงจุดข้อมูลความหนาแน่นสูงผ่าน Heatmap และการค้นหา POI ใกล้เคียง
  • บทความ Map API สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้

หากทุกท่านสนใจเริ่มต้นใช้งาน สามารถสมัครได้ที่ https://map.longdo.com/console/ ได้ทันที


Leave a Reply