Longdo Map Features

สุดล้ำ! Longdo ผุดระบบ AI ช่วยนับจำนวนรถยนต์ที่วิ่งบนถนน

ในแต่ละวันมีรถวิ่งผ่านสะพานตากสินเข้าฝั่งกรุงเทพฯ​ วันละกี่คัน?

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในแขนงต่างๆ รุดหน้าไปมาก ในด้าน computer vision และการประมวลผลภาพวิดิโอก็เช่นกัน

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการติดตั้งกล้องวิดิโอวงจรปิดกันแพร่หลาย แต่นอกเหนือจากการดูภาพ ปัจจุบันเราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการประมวลผลข้อมูลในภาพ เช่น

  • นับจำนวนรถยนต์ที่วิ่งผ่าน แยกตามประเภทของเรา เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล, รถบัส, รถบรรทุก, รถมอเตอร์ไซค์
  • นับปริมาณการใช้พื้นที่บนถนน (occupancy)
  • แยกแยะวัตถุประเภทต่างๆ เช่น คน, สัตว์, ยานพาหนะ
  • ตรวจจับความผิดปกติที่พบ ในรูปแบบอื่นๆ

ในบทความนี้ขอแนะนำเทคโนโลยีล่าสุดจากทีม Longdo สามารถประมวลผลข้อมูลวิดิโอจากกล้องจราจรที่ติดอยู่ตามท้องถนน และนับจำนวนรถที่วิ่งผ่าน โดยแยกแยะประเภทของรถ ในแบบ real-time!

เรามาดูตัวอย่างกันทีละขั้นตอน วิดิโอด้านล่างจะแสดงถึงการติดตาม (track) และวัดความเร็วของยานพาหนะแต่ละคันในวิดิโอ โดยจะแสดงเครื่องหมายกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียว รอบๆ ยานพาหนะที่ระบบตรวจพบ

ในกรณีที่มีฝนตก ระบบ AI ก็ยังสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ตามวิดิโอถัดไป

ระบบสามารถแยกแยะประเภทรถ, นับจำนวน และเก็บบันทึกลงฐานข้อมูล และมีหน้าจอให้เข้ามาดูได้ตลอดว่าจำนวนรถที่วิ่งผ่านในแต่ละช่วงเวลามีกี่คัน

ระบบ AI นับรถของ Longdo มี จุดเด่น คือ สามารถทำงานในรูปแบบ Cloud โดยสามารถดึงภาพวิดิโอจากกล้องวงจรปิดเดิมๆ ที่หน่วยงานมีอยู่แล้วได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อกล้องใหม่ และประมวลผลและบันทึกผล โดยใช้เครื่องให้บริการขนาดใหญ่ของ Longdo, หน่วยงานไม่จำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ เพิ่ม

หรือ สำหรับหน่วยงานที่มีความต้องการ สามารถติดตั้งระบบทั้งหมด ณ สถานที่ของหน่วยงานก็ได้ โดยต้องมีการจัดซื้อเครื่องให้บริการและติดตั้งระบบประมวลผล

ตัวอย่าง ภาพจากกล้องวิดิโอจำนวน 4 กล้อง ในระบบ Longdo Traffic (เชื่อมโยงข้อมูลกล้องวิดิโอจาก iTIC) โดยเป็นกล้องที่ติดเพื่อดูสภาพจราจรตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

  1. ทางพิเศษทางพิเศษศรีรัช ขาเข้า (ด้านเหนือถนนกำแพงเพชร)
  2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก)
  3. สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
  4. หน้าโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

หลังจากผ่านระบบแยกแยะและนับรถแบบ real-time สามารถดู รายงานจำนวนรถที่วิ่งผ่านในแต่ละช่วงเวลาได้

สถิติของกล้องที่ทางพิเศษศรีรัช จะเห็นได้ว่ามีปริมาณรถยนต์ที่สูงมากกว่า 2 พันคันต่อครึ่งชั่วโมงที่วิ่งบนทางพิเศษ ส่วนทางหลวงแผ่นดิน 305 (รังสิต-นครนายก) มีปริมาณรถยนต์ในวันเสาร์อาทิตย์มากกว่าวันธรรมดามาก

สถิติของกล้องบริเวณเชิงสะพานตากสิน ฝั่งสาทร ขาเข้า แสดงให้เห็นอย่างขัดเจนถึงช่วงที่มีปริมาณยานพาหนะสูงสุดคือ ตอนเช้าเวลา 7 นาฬิกา, ส่วนหน้าโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา มีปริมาณการจราจรในช่วง 250-300 คัน ในช่วงเวลากลางวัน

นอกจากนี้สามารถส่งออกรายงานผลการนับรถในรูปแบบ CSV หรือ Excel ได้ โดยตัวอย่างข้อมูลรถยนต์ที่นับได้ ที่วิ่งผ่านกล้องบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ขาเข้า ระหว่างช่วงวันที่ 22-27 เมษายน 2567 เป็นดังนี้

ตอบคำถามต้นเรื่องที่ว่าในแต่ละวันมีรถวิ่งผ่านสะพานตากสินเข้าฝั่งกรุงเทพฯ​ วันละกี่คัน ระบบ AI ของ Longdo นับจำนวนรถจากกล้องในวันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 67. ได้ทั้งสิ้น 54,092 คัน

ส่วนโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา มีรถผ่านหน้าโรงเรียนในวันเดียวกัน 4,189 คัน!

สำหรับหน่วยงานที่สนใจเทคโนโลยี AI นับรถของ Longdo สามารถติดต่อได้ที่ sales@mm.co.th

สำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการเผยแพร่กล้องวิดิโอของตนเองสู่สาธารณะในลักษณะเดียวกับตามตัวอย่างในบทความนี้ สามารถติดต่อ iTIC หรือมูลนิธิศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะไทย (https://iticfoundation.org/) ได้

หมายเหตุ: การประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์อาจมีข้อผิดพลาดได้ โปรดอ้างอิงด้วยความระมัดระวัง เช่น ในช่วงเวลากลางคืน ถ้าแสงไม่เพียงพอ หรือภาพในบางมุมกล้องซึ่งรูปของรถที่ได้ผิดแผกไปจากที่ระบบเคยเก็บข้อมูลเอาไว้ อาจทำให้ระบบอาจไม่สามารถตรวจพบรถได้ ซึ่งโปรแกรมและอัลกอริทึมจะมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆ หากมีข้อสงสัยและแนะนำสามารถติดต่อทางทีมงานได้ที่ sales@mm.co.th

Leave a Reply