สุดล้ำ! Longdo ผุดระบบ AI ช่วยนับจำนวนรถยนต์ที่วิ่งบนถนน

2024-04-28

เทคโนโลยีล่าสุดจากทีม Longdo สามารถประมวลผลข้อมูลวิดิโอจากกล้องจราจรที่ติดอยู่ตามท้องถนน และนับจำนวนรถที่วิ่งผ่าน โดยแยกแยะประเภทของรถ ในแบบ real-time !