API

วิธีการสร้างแผนที่ออนไลน์หลายอันในหน้าเดียว

multiple map

การสร้างแผนที่ออนไลน์หลายอันบนเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยใช้ JavaScript API ในรูปแบบ Map API 3 (vector tile) ได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดการบังคับการซูมเข้า-ออก หรือเลื่อนแผนที่หลัก พร้อมให้แผนที่ที่เหลืออยู่ขยับตาม เหมาะสำหรับนำไปพัฒนาตามโจทย์อย่าง การเปรียบเทียบชั้นข้อมูลคนละช่วงเวลา, การแบ่งแสดงข้อมูลจำนวนมาก ให้เข้าง่าย

ทั้งนี้การสร้างแผนที่หลายอัน มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. กำหนดรูปแบบและขนาดของแผนที่

นักพัฒนาจะต้องกำหนดขนาดและรูปแบบของแผนที่ที่ต้องการแสดงในเว็บไซต์ผ่าน CSS โดยสามารถกำหนดให้แผนที่มีขนาดและตำแหน่งที่แตกต่างกันได้ตามต้องการ

html, body {
  height: 100%;
  margin: 0px;
}

#map {
  height: 50%;
  width: 100%;
  border-style: solid;
}

#map2, #map3 {
  height: 50%;
  width: 50%;
  border-style: solid;
}

2. ฝัง Longdo Map API

เพื่อใช้งาน Longdo Map นักพัฒนาต้องฝัง JavaScript API จาก Longdo Map ลงในเว็บไซต์ โดยการเพิ่มโค้ดด้านล่างนี้ในส่วนของ <head> ของ HTML

<script type="text/javascript" src="https://api.longdo.com/map3/?key=your_api_key"></script>

สามารถสมัครคีย์ออนไลน์ได้ฟรี ที่นี่

3. สร้างแผนที่และควบคุมอีเวนต์

เมื่อนักพัฒนาทำการฝัง API ของ Longdo Map แล้ว ยังสามารถสร้างแผนที่และกำหนดการตอบสนองต่ออีเวนต์ต่างๆ ได้ ดังตัวอย่างโค้ดด้านล่าง:

<script>
  var map, map2, map3;
  function init() {
    map = new longdo.Map({
      placeholder: document.getElementById('map')
    });
    map2 = new longdo.Map({
      placeholder: document.getElementById('map2')
    });
    map3 = new longdo.Map({
      placeholder: document.getElementById('map3')
    });

    // ควบคุมการซูมร่วมกันระหว่างแผนที่
    map.Event.bind(longdo.EventName.Zoom, function () {
      var zoomLevel = map.zoom(); // รับค่าระดับการซูมจากแผนที่หลัก
      map2.zoom(zoomLevel); // ปรับระดับการซูมให้ตรงกันในแผนที่ที่ 2
      map3.zoom(zoomLevel); // ปรับระดับการซูมให้ตรงกันในแผนที่ที่ 3
    });
  }
</script>
ตัวอย่างการแสดงแผนที่ 3 หน้า โดยซูมระดับเดียวกัน

ยังมีเทคนิคอีกมากมายที่จะให้นักพัฒนาทุกท่านได้ศึกษา สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Longdo Map API Community กันได้ที่นี่เลยครับ : ) https://www.facebook.com/groups/708165893234850

หากนักพัฒนาหรือเจ้าของธุรกิจมีโจทย์เหล่านี้อยู่ ก็สามารถใช้ Longdo Map API เพื่อการเรียกใช้สถิตินี้ได้ฟรี! 100,000 service transactions ต่อเดือนกันเลย

Leave a Reply