API

แนะนำ Map API กับการพัฒนา GPS Tracking platform

ระบบ GPS Tracking platform คือระบบที่ใช้สำหรับการติดตามสิ่งต่าง ๆ ตามจุดประสงค์ของระบบที่ต้องการ มีหลากหลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์สำหรับติดตามรถส่งของ, รถบรรทุก หรือแอพติดตามพิกัดตำแหน่งของแฟนก็ยังมีอีกด้วยนะ 😛

วันนี้ทีม Longdo Map จะขอแนะนำนักพัฒนา (developer) กันว่า GPS Tracking platform ที่มีอยู่ทั่วๆ ไป ใช้เครื่องมือ Map API ตัวไหนบ้าง และใช้ทำอะไร อย่างละเอียดกันครับ

Longdo Map สรุปมาให้แล้วส่วนใหญ่แล้วจะต้องมี 6 เครื่องมือนี้เป็นหลักครับ : )

 1. แสดงแผนที่พื้นฐาน (create map)
 2. การปักหมุดพิกัดของรถ (add marker)
 3. การแปลงพิกัด GPS เป็นที่อยู่จริง (reverse geocoding)
 4. การค้นหาเส้นทาง (routing)
 5. การทำขอบเขตของพื้นที่ห้ามเข้า (geofence)

ถ้าพร้อมแล้ว มาดูละเอียดในแต่ละข้อกันเถอะ!

1. แสดงแผนที่พื้นฐาน

แน่นอนว่า เมื่อเราต้องการจะพัฒนา web หรือ mobile app ที่เกี่ยวกับการติดตามอะไรสักอย่าง ก็ต้องมี “แผนที่ (Map)” เป็นตัวเริ่มต้น โดยมีวิธีการดังนี้

1.1 ใส่ Script ต่อไปนี้ลงใน tag <head> (อย่าลืมสมัคร KEY API ก่อนใช้งาน)

<script src="https://api.longdo.com/map/?key=[YOUR_KEY_API]"></script>

key : รหัสสำหรับใช้งาน Longdo Map API ซึ่งสามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ KEY API

1.2 สร้าง div element สำหรับวางแผนที่ ภายใน tag <body>

<div id="map"></div>

1.3 สร้าง JavaScript function สำหรับสร้าง longdo.Map object ภายใน tag <head>

var map;
function init() {
 map = new longdo.Map({
  placeholder: document.getElementById('map')
 });
}

placeholder คือ element ที่ต้องการให้วางแผนที่จากข้อ 1.2

Documentation: Map Options

1.4 ใส่ onload ใน tag <body>

<body onload="init();">

ผลลัพธ์ตัวอย่าง

2. การปักหมุดพิกัดของรถ (add marker)

อุปกรณ์การติดตามไม่ว่าจะเป็น hardware ติดรถยนต์ หรือ GPS ที่ได้จาก mobile device โดยส่วนมากแล้วจะได้รับค่ามาเป็น latitude, longitude ซะส่วนมาก ซึ่งสามารถเอา coordinates ทั้งสองค่านี้มาใช้วาด Marker บนแผนที่ได้ทันที และสามารถใส่รูปภาพประกอบด้วย ตัวอย่างข้างต้นนี้

JavaScript:

var marker = new longdo.Marker({ lon: 101.2, lat: 12.8 },
{
 title: 'Car',
 icon: {
  url: 'https://map.longdo.com/mmmap/images/pin_mark.png', // ใส่ไอค่อนของรถได้
  offset: { x: 12, y: 45 }
 },
 detail: 'license plate'
});

map.Overlays.add(marker);

นำ code ข้างต้นไปใส่ไว้หลังจากสร้าง map object (ตามวิธีที่ 1) สร้างเสร็จสิ้น

ผลลัพธ์

การปักหมุดโดยใส่ภาพที่ระบุ

อ้างอิง: คู่มือการสร้างหมุด (Marker) แบบละเอียด

3. การแปลงพิกัด GPS เป็นที่อยู่จริง (reverse geocoding)

การใช้งาน

ตัวอย่างการใช้ web service ในการแปลงพิกัดที่จุด longitude: 100.53726, latitude: 13.72427 ที่อยู่ในพื้นที่เขตบางรัก

https://api.longdo.com/map/services/address?lon=100.53726&lat=13.72427&noelevation=1&key=[YOUR-KEY-API]

Request Method: GET

 • id : ค้นหาด้วย Longdo Map ID (Optional)
 • lon : ค้นหาที่อยู่โดยใส่ longitude (Optional)
 • lat : ค้นหาที่อยู่โดยใส่ latitude (Optional)
 • locale : เลือกภาษาที่ต้องการ th หรือ en (Default: th)
 • noadmin : ไม่แสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับ geocode/province/district/subdistrict ทั้งหมด
 • nopostcode : ไม่แสดงผลลัพธ์ที่เป็นรหัสไปรษณีย์
 • noelevation : ไม่แสดงผลลัพธ์ที่เป็นระดับความสูงจากนํ้าทะเล
 • noroad : ไม่แสดงผลลัพธ์ที่เป็นถนน
 • noaoi : ไม่แสดงผลลัพธ์ที่เป็น area of internest
 • nowater : ไม่แสดงผลลัพธ์ที่เป็นแม่นํ้า
 • key: Longdo Map API Key ( วิธีการสมัคร API key)
Tip: ท่านสามารถใส่ parameter ตามความต้องการได้ Reverse Geocoding Documentation

ผลลัพธ์

{
 "geocode": "100402",
 "province": "กรุงเทพมหานคร",
 "district": "เขตบางรัก",
 "subdistrict": "แขวงสีลม",
 "postcode": "10500",
 "elevation": 7,
 "road": "ถนนสาทรเหนือ"
}

4. การค้นหาเส้นทาง (routing)

การใช้ Routing ของ Longdo จะมี 2 รูปแบบ ดังนี้

4.1 สร้าง map.Route.placeholder เพื่อกำหนด element ที่จะนำไปเป็น placeholder ไว้แสดงผลเส้นทาง

map.Route.placeholder(document.getElementById('result'));
Tip: หากต้องการ Custom การแสดงผลรายละเอียดเส้นทางเอง แนะนำให้ใช้แบบแสดงผลลัพธ์ Routing โดยใช้ Web Service (REST API) ดูได้ที่นี่

4.2 จุดเริ่มต้น

var Marker = new longdo.Marker(
 { lon: 100.538316, lat: 13.764953 },
 { title: 'Victory monument', detail: 'I\'m here' }
); // Create Marker Overlay

map.Route.add(Marker);
 • lon,lat: : ค่าลองจิจูดและ ค่าละติจูด
 • title : ข้อความที่แสดงในส่วนหัวข้อใน Popup
 • detail : ข้อความที่แสดงรายละเอียดต่างๆ ใน Popup
Tip: สามารถใส่ Options ต่าง ๆ ให้กับ Marker ได้ ศึกษาวิธีการสร้างและใช้ MarkerOptions

4.3 หากมีอีกหลายจุด ให้ทำซ้ำข้อ 2 เพื่อเพิ่มจุดต่อไป

map.Route.add({ lon: 100, lat: 15 });
Note: พิกัดที่เพิ่มเข้ามาจะถูกเรียงลำดับเป็น Array ของการค้นหาเส้นทาง หากท่านต้องการศึกษาให้มากขึ้น ดูคำอธิบาย Methods อื่น ๆ ของ map.Route ได้ที่นี่

4.4 เพิ่มคำสั่ง search() เพื่อสั่งให้ทำการค้นหาเส้นทาง

map.Route.search();

ดูแบบละเอียดเพิ่มเติม: คู่มือพัฒนาระบบ routing ด้วย longdo map api

5. การทำขอบเขตของพื้นที่ห้ามเข้า (geofence)

Methods

geom.contains(overlay);

ตัวอย่างการใช้งานจริง

geom.contains({lat: 13.78, lon: 100.43});

ดูเพิ่มเติม: http://api.longdo.com/map/doc/ref.php#Polygon.contains


จบไปแล้วครับ ตัวอย่างการเขียน Longdo Map ผลิต GPS Tracking platform อย่างรวดเร็ว มีวิธีติดตาม Longdo Map ได้ง่ายๆ หลายช่องทาง ดังนี้

 • ศึกษาการใช้ Longdo Map เพิ่มเติมได้ที่ https://map.longdo.com/docs/
 • ดูเคล็ดลับและเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://map.longdo.com/blog
 • เรียนเชิญนักพัฒนาเว็บทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม Longdo Map API Community กันได้ที่นี่เลยครับ 🙂 https://www.facebook.com/groups/708165893234850

พบกันในบทความถัดไปครับ