GIS Longdo Map Features

วิธีการสร้างเส้น (line), ขอบเขตพื้นที่ (area) และจัดเก็บใน Longdo Map อย่างง่าย

บ่อยครั้งที่เรามีโจทย์ ในการต้องการวาดเส้นหรือขอบเขตพื้นที่ เพื่อจัดเก็บไปในแผนที่ของเราเอง โดยที่ไม่อยากจะต้องเขียนโค้ด หรือใช้ทักษะโปรแกรมมิ่งวาดแผนที่ผ่าน Map API ให้ใช้เวลามากกว่าเดิม

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการวาดเส้น (line) และขอบเขตพื้นที่ (area) อย่างง่ายกันครับ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

การวาดเส้น (Line) และขอบเขตพื้นที่ (Area)

1. เข้าเว็บไซต์ map.longdo.com แผนที่ออนไลน์คนไทย

เพื่อหาพื้นที่ที่ต้องการวาดเส้นลงบนแผนที่

เปิดหน้าเว็บไซต์แผนที่ Longdo Map พร้อมหาตำแหน่งที่เหมาะสม

2. ใช้เครื่องมือวาดเส้น (line) หรือขอบเขตพื้นที่ (area)

กดที่ปุ่มเครื่องมือรูปร่างคล้ายสายฟ้าที่ขวาล่างของระบบ

เครื่องมือการวาด

หลังจากนั้นนำไปวาดลงบนแผนที่ โดยตัวอย่างนี้เราจะลองวาดลงบนเส้นทางรถไฟฟ้ากัน

  • ถ้าเป็นเส้น (line) ให้ลากเส้นต่อจุด เมื่อครบทุกจุดที่ต้องการ ให้ทำการดับเบิลคลิกเพื่อสิ้นสุด
  • ถ้าเป็นพื้นที่ (area) ให้ลากเป็นรูปปิด ให้จุดเริ่มและจุดสุดท้ายอยู่ตำแหน่งเดียวกัน พร้อมกดคลิกแค่ 1 ครั้งเท่านั้น

ใส่รายละเอียดใช้ครบถ้วนตามในช่องข้อมูลต่าง ๆ พร้อมกดบันทึก เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ใช้เวลาสักพักเพื่อให้ข้อมูลที่นำเข้าแสดงบนแผนที่ต่อไป : )


จบไปแล้วครับ ตัวอย่างการสร้างเส้นและขอบเขตบนแผนที่เพื่อจัดเก็บในระบบ ท่านสามารถดตาม Longdo Map ได้ง่ายๆ หลายช่องทาง ดังนี้

  • ศึกษาการใช้ Longdo Map เพิ่มเติมได้ที่ https://map.longdo.com/docs/
  • ดูเคล็ดลับและเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://map.longdo.com/blog
  • เรียนเชิญนักพัฒนาเว็บทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม Longdo Map API Community กันได้ที่นี่เลยครับ 🙂 https://www.facebook.com/groups/708165893234850