“tag” search

2008-11-04

ท่านสามารถค้นหาสถานที่ในหมวดหมู่ที่ท่านสนใจ เช่น โรงแรม ธนาคาร โรงพยาบาล ปั๊มน้ำมัน ฯลฯ ได้โดยการค้นหาด้วย “tag” keyword โดยระบบจะแสดงผลลัพธ์บนแผนที่เฉพาะสถานที่ที่มี keyword tag นั้นๆ วิธีการใช้งาน เพียงป้อนว่า tag: <keyword> ลงในช่อง เช่น …

เครืองมือวัดระยะทาง

2008-09-07

เครื่องมือวัดระยะทาง (distance measurement tool) สามารถวัดระยะบนแผนที่ของเส้นที่ผู้ใช้กำหนดได้ วิธีการใช้งาน ให้กดที่ปุ่มไม้บรรทัดตรงมุมบนซ้ายของแผนที่ แล้วเริ่มกำหนดเส้นได้ โดยถ้าต้องการกำหนดจุดให้กดปุ่มเมาส์ซ้าย ถ้าต้องการจบให้กด double click ซ้าย ระยะทางของเส้นนั้นๆ จะปรากฎให้เห็นดังตัวอย่าง ถ้าต้องการลบเส้นที่วาดไปให้กดปุ่ม clear ที่เป็นสีแดงข้างปุ่มไม้บรรทัด ตรงมุมบนซ้ายของแผนที่เช่นกัน

หน้ารายละเอียดของสถานที่

2008-09-07

สถานที่ที่แสดงอยู่บนแผนที่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงแก้ไขได้ โดยการกดที่คำว่า “รายละเอียด” หรือ ตรงชื่อสถานที่ด้านบน จะปรากฎหน้าเว็บแสดงรายละเอียดของสถานที่นั้นๆ ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ (ต้อง log-in เข้าสู่ระบบก่อน) โดยการกดที่ tab edit กดเมาส์ปุ่มขวา และกดที่คำว่า “รายละเอียด” เข้าสู่หน้าจอรายละเอียดของสถานที่นั้น สังเกตว่าท่านสามารถเข้าถึงหน้าเหล่านี้ได้ทาง web URL เช่นกัน …

ปุ่มขวา หาแหลก

2008-09-07

Longdo Map แนะนำความสามารถใหม่ที่ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดตำบลที่อยู่ของตำแหน่งที่สนใจ รวมถึงสถานที่ที่อยู่ในละแวกนั้นๆ โดยการเพียงกดเมาส์ปุ่มขวาบนพื้นแผนที่ ณ ตำแหน่งที่สนใจนั้นๆ รายละเอียดก็จะปรากฎขึ้นดังแสดงในภาพ ประกอบด้วย รายการสถานที่ที่ใกล้ตำแหน่งนั้น ที่อยู่ (ซอย/ถนน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) ของตำแหน่งนั้น (หากพบความผิดพลาด กรุณาแจ้งที่ forum)

Nu Raster Map 2.1

2008-08-13

เมตามีเดีย เทคโนโลยี ร่วมกับ นูแมพ เปิดตัวข้อมูลภาพแผนที่รุ่นใหม่ Nu Raster Map 2.1 ในบริการ Longdo Map แล้ว โดยมีการปรับปรุงจากรุ่นก่อนหน้า (Nu Raster Map 2.0) ดังนี้ ข้อมูลปรับปรุงจากบริษัท …

Longdo Map Suggest

2008-07-17

Longdo Map เปิดให้บริการความสามารถใหม่ “Suggest” หรือ การแนะนำคำค้นหาที่เป็นไปได้ โดยการป้อนคำ หรือเพียงบางส่วนของคำลงในช่อง ค้นหา (Search) ระบบจะแสดงรายการคำที่เป็นไปได้ บริการ Suggest นี้จะเป็นประโยชน์เวลาที่ต้องการการค้นหาชื่อสถานที่, ถนน, ขอบเขตการปกครอง เช่น ตำบล อำเภอ ที่จำตัวสะกดไม่ได้แม่นยำ …

Longdo Map Mobile 0.3

2007-10-24

Longdo Map Mobile Version 0.3 (รุ่น ฺBeta ที่ 3) พร้อมสำหรับลองทดสอบแล้วครับ ดูภาพแผนที่กรุงเทพ พร้อมสภาพจราจร (ข้อมูลจาก http://traffic.thai.net) ผ่านโทรศัพท์มือถือ ดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี ** แต่อาจต้องเสียค่า GPRS ในการเชื่อมต่อเวลาโหลดภาพแผนที่และ้ข้อมูลจราจรนะครับ ** …

Nu Raster Map 2.0

2007-09-15

เมตามีเดีย เทคโนโลยี ร่วมกับ นูแมพ เปิดให้ใช้ข้อมูลภาพแผนที่รุ่นใหม่ Nu Raster Map 2.0 ในบริการ Longdo Map แล้ว โดยถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้า (Nu Raster Map 1) รุ่นนี้จะมีข้อมูลถนนรวมถึง POI มากกว่าเดิมถึงประมาณ 4 เท่าตัว และมีการแบ่งชนิดของ …

Longdo Vote Map

2007-08-21

เชิญชมผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ในอีกรูปแบบหนึ่ง บนแผนที่ Longdo Map โดยรายละเอียดจะแสดงแยกเป็นรายจังหวัด (อ้างอิงข้อมูลจากผลคะแนนประชามติแยกรายภาค-รายจังหวัด (ไม่เป็นทางการ) จาก manager )  https://votemap.longdo.com/constitution2550/

New Feature: Print out

2007-08-12

นอกเหนือจากดูภาพแผนที่บนจอ, ท่านสามารถสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้แล้ว ขั้นตอนเพียงท่านลากแผนที่ และซูมไปยังบริเวณที่ต้องการ หลังจากนั้นให้กดเมาวส์ปุ่มขวา และเลือก Print Map โดยจะมีสองแบบ คือ A4 landscape สำหรับพิมพ์ตามแนวนอน Booklet สำหรับพิมพ์ออกมาแบบให้พับใส่กระเป๋าเสื้อได้ โดยมีหลายความละเอียดในแผ่นเดียว ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไฟล์นามสกุล PDF (เปิดได้ด้วย Adobe Acrobat …