GIS Longdo Map Features

ใหม่ ! แผนที่ชั้นข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมปี 2563 ในประเทศไทย

ถ้าหากถามเล่น ๆ ว่า ภูมิภาคใดในประเทศไทยมีฝนตกเยอะที่สุด? คงใช้เวลาไม่นานที่จะตอบทันทีว่า “ภาคใต้” แต่หากถามกลับกัน … ภูมิภาคใดในประเทศไทยมีฝนตกน้อยที่สุด​ ? เราคงจะอ้ำอึ้ง และไม่มั่นใจว่าภาคเหนือหรืออีสานกันแน่ ใช่มั้ยล่ะครับ


ทีมงาน Longdo Map ร่วมกับ ผศ.ดร. วิเชียร ปลื้มกมล จากสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พยายามหาข้อเท็จจริงดังกล่าว ด้วยวิธีการนำข้อมูลฝนรายวัน (GMP_31MERGDE_v06) ขนาดความละเอียด 10×10 กม.จากเว็บไซต์ https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/ ของ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration) หรือ องค์การนาซา (NASA) ดาวน์โหลดออกมาในรูปแบบ tiff file และแปลงเป็นไฟล์นามสกุล .geojson

https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/#service=TmAvMp&starttime=&endtime=&dataKeyword=IMERGHH

หลังจากได้ข้อมูลไฟล์นามสกุล .geojson มาแล้ว เราก็จะนำมาวาดด้วย Longdo Map API เพื่อสร้างรูปทรง polygons ต่าง ๆ แบบกริด (grid) พร้อมระบายสีตามปริมาณฝนสะสมที่แสดง ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้น

ท่านสามารถดูชั้นข้อมูลน้ำฝนได้ที่ https://map.longdo.com/ และเปิดชั้นข้อมูล “ปริมาณน้ำฝนสะสม” ได้เลย

ภาพปริมาณฝนสะสม 2563

สรุปได้ว่าปีที่แล้ว (ปี 2563) พื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่จะมีปริมาณฝนน้อยที่สุด (400-800 มม.) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนปานกลาง (1,200-1,600 มม.) พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจะมีปริมาณฝนมากที่สุด (3,200-3,600 มม.) แผนที่นี้จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐหรือประชาชนในพื้นที่เตรียมรับมือกับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ได้ครับ