API GIS

ข้อมูลคาดการณ์ประชากร ด้วย Population API จาก Facebook Density Maps

ข้อมูลประชากรมีความสำคัญในการวิเคราะห์ วางแผน และดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น หากเราจะทำธุรกิจที่มีทำเลที่ตั้ง ก็ต้องใช้ข้อมูลประชากรในการตัดสินใจ ในการเปิดสาขาของร้านค้า ว่ามีตัวเลขคาดการณ์ประชากรใกล้เคียงเป็นอย่างไร

โดยวันนี้ Longdo Map จะมาแนะนำวิธีการเรียกใช้งาน “ข้อมูลประชากรเชิงพื้นที่ (Population Density Map)” จากข้อมูลที่เรียกได้ว่าเป็น High-Resolution Population Density Maps ของ Facebook Data for Good กัน

ตัวอย่างข้อมูล

ทาง Longdo Map ได้นำข้อมูลที่ถูกประมวลผลมาเรียบร้อย ผ่านกระบวนการทางเทคนิคสำหรับแสดงผล สามารถเข้าชมได้ที่ https://map.longdo.com/ และเลือกตรงชั้นข้อมูลประชากร 2563 (Facebook Data)

Longdo Map Popluation
การเปิดชั้นข้อมูลคาดการณ์ประชากร 2563 จาก Facebook Data โดย Longdo Map

เพื่อพิสูจน์ความน่าสนใจของข้อมูล เราได้ลองเอาภาพถ่ายดาวเทียมเป็นพื้นล่าง และซ้อนด้วยชั้นข้อมูลคาดการณ์ประชากร ก็พบว่าพื้นที่สีเขียวที่ไม่น่าจะมีผู้อยู่อาศัย จะไม่มีข้อมูลคาดการณ์ประชากรนั่นเอง

Longdo Map Popluation
ภาพชั้นข้อมูลคาดการณ์ประชากรและแผนที่ดาวเทียม

Methodology

วิธีในการเก็บข้อมูลนั้น ในเอกสารประกอบได้ระบุไว้ว่า เปรียบเสมือนเราอยู่บนเครื่องบินและมองลงมายังพื้นโลก แต่จะละเอียดกว่านั้นหลายเท่า เนื่องจากใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การประมวลผลด้วย semi-supervised learning [1] และคำนวณออกมาเป็น Grid tiles พื้นที่ขนาด 30×30 เมตร

กระบวนการที่ใช้

 • Satellite images from Maxar
 • Anonymized household surveys from USAID and the World Bank.
 • Building Information
 • OpenStreetMap
 • Census data
facebook data for good
คลิปวิดีโอแนะนำข้อมูลประชากร จาก https://dataforgood.fb.com/tools/population-density-maps/

การเรียกใช้ข้อมูล

Query ข้อมูลเชิงพื้นที่

เป็นการใช้ในรูปแบบ Web Services โดยการส่ง “พื้นที่ทางภูมิศาสตร์” ไปยัง

https://map.longdo.com/ws/population/facebook?wkt=:wkt&key=:key

wkt (String): Well-Known text format (พื้นที่ทางภูมิศาสตร์)

year (Number): Data year. ปีของข้อมูล (ค.ศ.) **มีข้อมูลเฉพาะปี 2020**

key (String): Longdo Map API Key => ดูวิธีการสมัครคีย์ที่นี่

ผลลัพธ์

คู่มือพัฒนาระบบ: https://map.longdo.com/extra-api/#api-Population_Density-facebook

การซ้อน Layer ชั้นข้อมูล

ทำการสร้าง index.html และใช้โค้ดตามตัวอย่างข้างล่างนี้

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Create Map Sample | Longdo Map</title>
    <style type="text/css">
html {
 height: 100%;
}
body {
 margin: 0px;
 height: 100%;
}
#map {
 height: 100%;
}
</style>
    <script type="text/javascript" src="https://api.longdo.com/map/?key=[YOUR-KEY-API]"></script>
    <script>
     var map;
     var cityplan_dpt;
     function init() {

      map = new longdo.Map({
       placeholder: document.getElementById('map')
      });

      cityplan_dpt = new longdo.Layer('fb_population', { 
        type: longdo.LayerType.WMS,
        url: 'https://ms.simplethai.net/mapproxy/service',
      });

      map.Layers.add(cityplan_dpt)
     }
    </script>
 </head>
 <body onload="init();">
   <div id="map"></div>
 </body>
</html>

และนี่คือ ผลลัพธ์ของมันนั่นเอง !

ข้อมูลประชากรไทย
ผลลัพธ์ที่ได้จากการซ้อนด้วยข้อมูล จะบ่งบอกถึงสีที่แตกต่างกัน

สามารถศึกษาการใช้ Longdo Map เพิ่มเติมได้ที่ https://map.longdo.com/docs/

เป็นอันเรียบร้อย สำหรับการเรียกใช้ข้อมูลคาดการณ์ประชากรเชิงพื้นที่ในบทความนี้ ยังมีเทคนิคอีกมากมายที่จะให้นักพัฒนาทุกท่านได้ศึกษา สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Longdo Map API Community กันได้ที่นี่เลยครับ : ) https://www.facebook.com/groups/708165893234850

พบกันในบทความถัดไปครับ


Reference:

[1]: https://ai.facebook.com/blog/mapping-the-world-to-help-aid-workers-with-weakly-semi-supervised-learning