Longdo Map Features

MM Map API จะปรับใช้แผนที่โลกเป็น default

สำหรับนักพัฒนาที่ใช้ MM Map API, สำคัญ

MM Map API จะเปลี่ยนไปใช้แผนที่โลก (EPSG 3857) เป็น default ในวันที่ 1 ต.ค. 2554 จากเดิมที่ค่า default จะเป็นแผนที่ประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจจจะกระทบหรือไม่กระทบกับ web application ของท่าน

ตั้งแต่ต้นปี 2554 ทาง Longdo Map ได้เปิดให้บริการแผนที่โลก (หรือในภาษาเทคนิคคือ MM Map API ได้เปิดให้นักพัฒนาสามารถเลือกใช้แผนที่ใน projection EPSG3857ซึ่งจะครอบคลุมทั้งโลก ไม่เฉพาะประเทศไทย) โดยให้บริการคู่ขนานไปกับแผนที่เฉพาะประเทศไทยที่ใช้อยู่เดิม ซึ่งเรียกว่า oldlongdo หรือ ms22  โดยที่ค่า default ของ MM Map API (ในกรณีที่ไม่ได้ระบุว่าจะใช้อันไหน) ยังคงเป็นแบบเดิม หรือ oldlongdo กล่าวคือ ในแบบเก่า กรณีที่นักพัฒนาที่นำเอา MM Map API ไปใช้ และใส่ในส่วนหัวของโปรแกรมว่า

<script src=http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?key=xxxx>

จะมีความหมายเดียวกับ

<script src=http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?map=oldlongdo&key=xxxx>

ส่วนในกรณีที่ต้องการใช้แผนที่โลกแบบใหม่ ทำได้โดยระบุค่าพารามิเตอร์ map ดังนี้

<script src=http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?map=epsg3857&key=xxxx>

แบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป MM Map API จะเปลี่ยนแปลงค่า default ให้เป็น EPSG 3857 กล่าวคือ ถ้าระบุแค่ว่า

<script src=http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?key=xxxx>

จะเสมือนกับการระบุว่า

<script src=http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?map=epsg3857&key=xxxx>

ส่วนแผนที่แบบเฉพาะประเทศไทยอันเดิม ก็ยังสามารถเรียกใช้ได้อยู่ (แต่ไม่แนะนำ เพราะตัวแผนที่จะไม่มีการปรับปรุงแล้ว) โดยการระบุค่า parameter เป็น  map ให้เป็น oldlongdo

<script src=http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?map=oldlongdo&key=xxxx>

จึงเรียนมาเพื่อขอรบกวนให้นักพัฒนาที่ใช้ Longdo Map ทุกท่านปรับโปรแกรมของท่านให้รองรับแผนที่โลกแบบใหม่นี้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการระบุค่า map=epsg3857 ดังนี้

<script src=http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?map=epsg3857&key=xxxx>

เพื่อให้ไม่มีผลกระทบในการใช้งาน เวลาที่มีการเปลี่ยนค่า default ไปเป็น epsg3857 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554สำหรับท่านที่มีปัญหา ข้อสงสัย ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง map projection นี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บบอร์ด http://map.longdo.com/forum/longdomap/gen/อ้างถึง http://www.longdo.com/newsletter/2554/2#4 

Leave a Reply