API Longdo Map Features

Longdo Map เปลี่ยนไปใช้ API รุ่น 3

Longdo Map API3

[สงกรานต์ 2566] Longdo Map บริการแผนที่ออนไลน์สัญชาติไทย เปลี่ยนไปใช้ Longdo Map API รุ่น 3 ซึ่งใช้ เวคเตอร์ (vector tiles) จากเดิมที่ใช้ภาพแผนที่แบบราสเตอร์, ซึ่งจะทำให้โหลดแผนที่เร็วขึ้น, หมุนแผนที่กลับทิศไปมารวมถึงเอียงแผนที่ได้ และภาพแผนที่จะคมชัดขึ้น

ลองใช้งานได้ที่ https://map.longdo.com/

สำหรับลูกค้าที่ใช้ API ของ Longdo Map อยู่ จะสามารถเปลี่ยนไปใช้ API3 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยต้องปรับแก้วิธีเรียกใช้งาน API เล็กน้อย ส่วนองค์กรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Longdo Map Box เมื่อถึงรอบอัปเกรดในปีนี้ ก็จะได้รับการติดตั้ง API3 เพิ่มเข้าไปด้วยเลย

Longdo Map APi3

โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดและเปิดตัวอย่างเป็นทางการ API3 ภายในปี 2566 นี้ครับ

สวัสดีวันปีใหม่ไทย 2566
ทีมงาน Longdo Map

Leave a Reply