Longdo Map Features

Longdo Map API เปิดตัว Documentation ใหม่ ใช้พัฒนาร่วมกับระบบ Web Application

Longdo Map ผู้ให้บริการแผนที่ประเทศไทยและโลกในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ API (Application Programming Interface) ได้พัฒนาเว็บไซต์ คู่มือพัฒนาระบบตัวใหม่ ที่รวบรวมตัวอย่างการใช้งาน (Tutorial) อย่างง่ายและครบถ้วน เหมาะสำหรับนักพัฒนา (Developer) ที่ต้องการนำไปใช้ร่วมกับเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่น

https://map.longdo.com/docs/

ข้อดี

  • มีโค้ดตัวอย่างให้ Copy ไปใช้ได้เลย ไม่ต้องงม
  • สามารถดูตัวอย่าง การแสดงผลลัพธ์ของโค้ดแต่ละคำสั่งได้ทันที
  • และอื่น ๆ อีกมากมาย

เงื่อนไขการใช้งาน ?

Longdo Map API มีให้บริการ Free Package โดยผู้ใช้สามารถใส่แผนที่ในเว็บไซต์ที่ต้องการได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ถ้าปริมาณการใช้งานยังน้อย กล่าวคือ น้อยกว่า 800,000 map transcations/เดือน, น้อยกว่า 100,000 web service transcations/เดือน และการเรียกใช้ web service จะเรียกได้บ่อยที่สุดไม่มากกว่า 1 transaction/second (ซึ่งโดยปกติก็จะเพียงพอสำหรับการทดลองใช้งาน หรือ การใช้งานในระบบที่มีผู้ใช้น้อยๆ)

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ map.longdo.com/products หรือติดต่อ 02-108-1790

มาร่วมกันผลักดันซอฟแวร์ไทย ให้ทัดเทียมต่างชาติกันครับ/ค่ะ