API

Longdo Address Form API

บริการแผนที่ออนไลน์ Longdo Map ออกเครื่องมือช่วยนักพัฒนาเว็บในการสร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกที่อยู่ ซึ่งเดิมมีความยุ่งยาก มีหลายช่องที่จะต้องให้ผู้ใช้กรอก แต่ละช่องต้องการตรวจสอบความถูกต้อง และควรต้องมีระบบ suggest แนะนำคำค้น, ต้องมีฐานข้อมูลจังหวัด อำเภอ ตำบล มาให้ผู้ใช้เลือกเป็นตัวเลือก อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้บางทีก็มีการเปลี่ยนแปลง ต้องมาตามแก้ไข

ทาง Longdo ซึ่งมีบริการแผนที่ออนไลน์ Longdo Map (https://map.longdo.com/) ซึ่งจะต้องคอยดูแลฐานข้อมูลชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล ให้ถูกต้องอยู่แล้ว จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาตรวจช่วยในการสร้างฟอร์มสำหรับกรอกที่อยู่ ที่เรียกว่า Longdo Address Form API ซึ่งมีจุดเด่นคือ

  • เป็น JavaScript API ใช้งานง่าย
  • มีระบบ suggest (แนะนำคำค้นหา) รวมถึงตัวเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่ถูกต้อง ทันสมัย ปรับปรุงตลอด
  • ผลลัพธ์ที่ได้มีทั้งรูปแบบ text (รายละเอียดที่อยู่, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล) และรหัส geocode ของกระทรวงมหาดไทย (ซึ่งเหมาะกับการเก็บในฐานข้อมูลไว้อ้างอิงในภายหลัง)
  • มีโหมดแสดงแผนที่ประกอบให้เลือกด้วย
  • ผู้ใช้สามารถค้นหาด้วยชื่อสถานที่ หรือ รหัสพร้อมไป ก็ได้ และระบบจะหยอดที่อยู่ให้โดยอัตโนมัติ ประหยัดเวลาในการกรอกฟอร์ม

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://api.longdo.com/address-form/