API

วิธีการแสดงภาพโดรน (Drone) บนแผนที่ออนไลน์ซูมระดับ 23

เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศ โดยอากาศยานไร้คนขับ หรือที่เรียกกันว่า โดรน (Drone) ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการถ่ายมุมมองอื่น ๆ ที่กล้องทั่วไป ไม่สามารถทำได้

ภาพที่ได้มาจากการถ่ายภาพโดรน จะเป็นลักษณะภาพถ่ายมุมสูงจำนวนมากหลายๆ ภาพ (ซึ่งในบทความนี้จะขอข้ามเทคนิคการขึงภาพหลังการบินให้เป็นภาพที่ต่อกันไปนะครับ) และเมื่อภาพถ่ายได้ถูกขึงมาแล้ว ส่วนมากก็อยู่ในรูปแบบไฟล์ geotiff หรือเป็น tiles folder จำนวนมาก ตามมาตรฐาน OGC เช่น WMS, TMS เพื่อใช้ในการแสดงผลบนระบบ GIS ต่อไป

วันนี้ทางทีม Longdo Map จึงอยากขอแนะนำเวลาวิธีการแสดงผล (Visualization) ภาพถ่ายโดรนเหล่านั้นกัน

ดูตัวอย่างการแสดงผลได้ที่นี่ เว็บไซต์แสดงภาพถ่ายโดรนบนแผนที่ Map API

การเตรียมข้อมูล

เราจำเป็นต้องมีภาพถ่ายจากโดรนที่ขึงมาเป็นภาพเดียวกันเรียบร้อยแล้ว (เช่น จากโปรแกรม Pix4D หรือ Drone Mapping ต่าง ๆ) และนำมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล พร้อมเผยแพร่ในรูปแบบ Tile Map Service (TMS) ดังภาพ

https://ms.longdo.com/mapproxy/tms/1.0.0/cu_uav/EPSG3857/15/51068/35294.png

ขั้นตอนการสร้างแผนที่ เรียกใช้งานแผนที่ภาพโดรน

3.1 การสร้างแผนที่พื้นฐาน

ใส่ Script ต่อไปนี้ลงใน tag <head> (อย่าลืมสมัคร KEY API ก่อนใช้งาน)

<script src="https://api.longdo.com/map/?key=[YOUR_KEY_API]"></script>

สร้าง div element สำหรับวางแผนที่ ภายใน tag <body>

<div id="map"></div>

สร้าง JavaScript function สำหรับสร้าง longdo.Map object ภายใน tag <head> โดยกำหนดให้ Zoom ได้ถึงระดับ 23

var map;
function init() {
 longdo.Projections.EPSG3857.setMaxZoom(23);
 longdo.Util.isHD = function () { return 1; }
 map = new longdo.Map({
  placeholder: document.getElementById('map')
 });
}

แค่นี้ก็จะได้หน้าแผนที่พร้อมให้วางภาพโดรนแล้ว

หน้าตาแผนที่พื้นฐาน

อ้างอิง: https://map.longdo.com/docs/javascript/maplayers/createmap#createmap

3.2 การสร้างชั้นข้อมูลและแสดงผล

สร้างตัวแปรภาพถ่ายโดรน ที่เป็นรูปแบบ TMS (Tile Map Service) (ศึกษาเพิ่มเติมการเรียกใช้ Layer WMS, WMTS, TMS และอื่นๆ)

var droneLayer = new longdo.Layer('cu_uav', 
  { 
   url: 'http://ms.simplethai.net/mmmap/img.php' 
  }
);

ซ้อนด้วยชั้นข้อมูลภาพโดรนบนแผนที่

map.Layers.add(droneLayer);
ผลลัพธ์การแสดงภาพถ่ายโดรน

จบไปแล้วครับ ตัวอย่างการแสดงภาพโดรนบนแผนที่อย่างง่าย มีวิธีติดตาม Longdo Map ได้ง่ายๆ หลายช่องทาง ดังนี้

 • ศึกษาการใช้ Longdo Map เพิ่มเติมได้ที่ https://map.longdo.com/docs/
 • ดูเคล็ดลับและเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://map.longdo.com/blog
 • เรียนเชิญนักพัฒนาเว็บทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม Longdo Map API Community กันได้ที่นี่เลยครับ 🙂 https://www.facebook.com/groups/708165893234850

พบกันในบทความถัดไปครับ