Longdo Map Features

แผนที่โหมดผสม (Hybrid)

Longdo Map เปิดให้บริการแผนที่โหมดผสม หรือ Hybrid โดยเป็นการนำแผนที่ถนนและสถานที่ของ Longdo Map มาซ้อนบนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของ Google Maps จะเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการดูภาพดาวเทียมควบคู่ไปด้วยกับแผนที่ปกติ

วิธีใช้: กดตรงคำว่า Hybrid บนเมนู หรือ เข้าตรงที่หน้า http://map.longdo.com/hybrid

Leave a Reply