Longdo Map Features

เปิดตัวบริการ Longdo Traffic และ Longdo Mobile

ที่มา: http://www.mm.co.th/20090815-longdo-traffic-longdo-mobile

Longdo.COM เปิดตัว 2 บริการใหม่ Longdo Traffic และ Longdo Mobile โดยจะให้บริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยพร้อมสภาพจราจรผ่านทางหน้าเว็บ และ โทรศัพท์มือถือ แบบ real-time สำหรับประชาชนชาวไทยโดย Longdo Traffic (http://traffic.longdo.com) จะเป็นบริการเว็บแผนที่ประเทศไทยที่มีข้อมูลสภาพจราจรใน กทม. โดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก ศูนย์บริการข้อมูลจราจรอัจฉริยะ http://traffic.thai.net/  ซึ่งเป็นโครงการขั้นทดลอง โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) (http://www.nectec.or.th) ร่วมกับ สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย โดยทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมในโครงการทดลองรับข้อมูลจากศูนย์แห่งนี้ในส่วนของสื่อเว็บและโทรศัพท์มือถือ (ในโครงการนี้ยังมีสื่อช่องทางอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ Car Navigator ติดรถยนต์) ซึ่งแหล่งข้อมูลหลักๆ ของศูนย์บริการข้อมูลจราจรอัจฉริยะในปัจจุบันจะมาจากกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจาก Forthการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ ข้อมูลรายงานสภาพอุบัติเหตุและจราจรโดยความร่วมมือของกองบังคับการตำรวจจราจร และ SAMART อีกทั้งยังมีข้อมูลภาพจากกล้องจราจรของ NECTEC เองและของ บก.จร.ด้วย จุดเด่นของบริการ Longdo Traffic คือ เป็นระบบแผนที่ที่ใช้งานง่าย และมีรายละเอียดสถานที่ (Point of Interests หรือ POI) จำนวนมากด้วยเทคโนโลยีของ Longdo Map (http://map.longdo.com/), นำเสนอข้อมูลหลากหลายรูปแบบทั้งเส้นสีเขียว เหลือง แดง แสดงความติดขัด และภาพสดๆจากกล้องจราจร, มีระบบแนะนำเส้นทางขั้นทดสอบซึ่งสามารถแนะนำเส้นทางโดยคำนึงถึงสภาพจราจรกล่าวคือจะพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ติดขัดให้โดยอัตโนมัติ, รวมถึงเปิดให้สมาชิกสามารถร่วมรายงานเหตุการณ์ได้อีกด้วย กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรายงานได้ครอบคลุม

ส่วนบริการ Longdo Mobile (http://mobile.longdo.com/) จะมีซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อดูภาพแผนที่และข้อมูลจราจรในลักษณะคล้ายกับที่ดูบนเว็บ โดยสามารถทำงานผ่านเครือข่าย GPRS หรือ Wi-Fi และเชื่อมโยงกับระบบ GPS ถ้าอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS จากดาวเทียมได้ ปัจจุบัน Longdo Mobile มีทำงานบน 4 platform คือ Java (ทำงานได้บน Nokia, Sony-Ericsson และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สนับสนุน Java J2ME), Windows Mobile, Android และ iPhone โดยสาม platform แรกสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งโดยตรงได้จาก http://mobile.longdo.com/ ส่วนรุ่น iPhone จะต้องติดตั้งผ่านระบบ AppStore ของ Apple 

หน้าจอซอฟต์แวร์ Longdo Mobile รุ่น Android (http://mobile.longdo.com/

อนึ่ง เว็บ Longdo.COM  พัฒนาโดย บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ปัจจุบันมีบริการที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ คือ Longdo Dict (พจนานุกรม) และ Longdo Map (แผนที่ประเทศไทย) โดยในส่วนของข้อมูลแผนที่ประเทศไทยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท นูแมพ จำกัด

Leave a Reply