Longdo Map Features

ระบบการค้นหาแบบ location-based

Longdo Map ได้ปรับปรุงระบบการค้นหาให้ขึ้น โดยจะเรียงผลลัพธ์ของการ search ตามระยะห่างจากตำแหน่งศูนย์กลางของแผนที่ที่กำลังดูอยู่ปัจจุบัน (ตรงกากบาทสีแดง) เช่น ถ้าค้นหาคำว่า “ธนาคาร” ระบบจะแสดงธนาคาร โดยเรียงลำดับจากธนาคารที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางก่อน

เชิญทดสอบ โดยค้นหาด้วย keyword เหล่านี้: ธนาคาร, โรงเรียน, โรงแรม, ตำรวจ. ตัวอย่างการค้นหาคำว่าธนาคาร ขณะที่กากบาทแดง อยู่ประมาณบริเวณสี่แยกปทุมวัน จะเป็นดังภาพข้างต้น

Leave a Reply