Longdo Map Features

ปุ่มขวา หาแหลก

Longdo Map แนะนำความสามารถใหม่ที่ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดตำบลที่อยู่ของตำแหน่งที่สนใจ รวมถึงสถานที่ที่อยู่ในละแวกนั้นๆ โดยการเพียงกดเมาส์ปุ่มขวาบนพื้นแผนที่ ณ ตำแหน่งที่สนใจนั้นๆ รายละเอียดก็จะปรากฎขึ้นดังแสดงในภาพ

ประกอบด้วย

  • รายการสถานที่ที่ใกล้ตำแหน่งนั้น
  • ที่อยู่ (ซอย/ถนน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) ของตำแหน่งนั้น (หากพบความผิดพลาด กรุณาแจ้งที่ forum)

Leave a Reply