สงกรานต์แผนที่

สงกรานต์ปีนี้ ชวนเพื่อนเล่นน้ำบนแผนที่ออนไลน์อยู่บ้านกันดีกว่า!

2020-04-13

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมสำคัญหลายอย่างทั่วโลก รวมไปถึง“ประเพณีสงกรานต์” จัดขึ้นช่วงวันที่ 13-15 เม.ย. ของทุกปี ของเราต้องหยุดชะงักไปด้วย อ๊ะ! แต่อย่าเพิ่งเหงาไป! ทีมแผนที่ออนไลน์ Longdo Map (และ Longdo Dict) ได้พัฒนาระบบสำหรับเล่น “สงกรานต์ออนไลน์” บนแผนที่กันจริงๆ …