react longdo map api

วิธีใช้ React ร่วมกับ Map API สร้างแผนที่ออนไลน์อย่างง่าย

2020-01-10

React เป็น JavaScript Framework อีกหนึ่งตัวที่โด่งดัง และใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยในบทความนี้ จะอธิบายถึงวิธีการที่ใช้ React ร่วมกับแผนที่ออนไลน์อย่าง Longdo Map API สำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่ต้องมีส่วนประกอบของแผนที่ เหมือนกับที่เราสามารถ ใช้ Longdo Map API ร่วมกับ …