วิธีค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดด้วย Matrix Routing API

2019-11-28

Longdo Maxtrix Routing API คือ วิธีการคำนวนระยะทางและเวลาของการเดินทาง ด้วยข้อมูลจำนวน MxN ตำแหน่ง (M = จุดเริ่มต้น, N = จุดปลายทาง) ด้วยสภาพจราจร ณ ขณะนั้น เช่น เรามีข้อมูลจุดเริ่มต้นตำแหน่ง …