Longdo Map Events PromptPai

“พร้อมไป (PromptPai)” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น “พร้อมไป (PromptPai)” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลขวัญใจกรรมการ (Jury’s price) รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล จากรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Thailand Data Innovation Awards 2019 (DIA) ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.)

ภาพการรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ภาพการรับรางวัลขวัญใจกรรมการ

“พร้อมไป (PromptPai)” เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งสถานที่โดยใช้ตัวเลข (Map code) เพื่อแก้ไขปัญหาการอ้างอิงตำแหน่งในประเทศไทย ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบตัวเลข 8 ตัว หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่จำง่าย www.promptpai.com

โดยแผนที่พื้นฐานที่ถูกใช้ในพร้อมไป ได้ใช้ Longdo Map API ในการพัฒนาระบบอีกด้วย

รู้จัก “พร้อมไป” มากขึ้นที่: map.longdo.com/blog/2019/10/15/promptpai/